Avgusta

Ime Avgusta izhaja iz latinskega imena Augusta, kar je ženska oblika latinskega moškega imena Augustus. S prvim nosilcem imena Augustus je povezan tudi naziv augusta, slovensko avgusta »naslov za ženo ali sorodnico rimskih cesarjev od cesarja Oktavijana naprej«.

Prav lahko bi bilo tudi septembra. (To je šala)
Sploh mislim, da se je zgodilo nekje na prehodu poletja v jesen.
Srečali smo se povsem slučajno, prav pred hišo. Milana niti nisem štel med svoje prijatelje, bolj med znance, ali morda med prijatelje prijateljev.
Vedno sem nekako spoštljivo gledal na postavnega dedca, ki na levi in na desni drži pod roko postavno mačko. Meni se to ni pogosto dogajalo.
Po parih besedah tistega obveznega in brezveznega protokola: …moj prijatelj…, res?… me veseli…, a prav tukaj si doma…?
mi Milan namigne, da bi silno rad ostal le z eno od leve in desne.
No problemos! Bom pa ja pomagal prijatelju v stiski. Naenkrat je bil prijatelj. Za prijatelja pa naredim vse. Tudi odpeljem eno, levo ali desno, če je treba.
Za začetek smo šli kar k meni. Kako prikladno, srečati se prav pred vhodnimi vrati. Posebno, če ljudje nimajo določenega cilja in morda niti denarja, da bi se potikali po boljših lokalih Stare Ljubljane.
To je bil začetek. Konec je veliko bolj meglen. Kot bi zavestno odrinil tisto, kar ti ne paše.
Ja, sestajala sva se nekaj časa.
Ljubezen?
Kdo bi vedel. Koga to sploh še zanima?

The name Augusta is a Latin baby name. In Latin the meaning of the name Augusta is: Majestic, grand. The feminine form of Augustus; meaning majestic dignity or venerable, originally given to female relatives of Roman emperors. Famous bearer: British King George III’s mother was named Augusta.

It could also be in September. (This is a joke) I do think that happened somewhere in the transition of summer to autumn. We met quite by chance, right in front of my house. Milan didn’t even count as my friend, he was an acquaintance, or perhaps friend of friends. I’ve always watch respectfully a handsome man that in the left and in the right hand holds good looking chicks. Consider this didn’t happen often to me. After a couple of compulsory words and pointless protocol … my friend … really? … nice to meet you… this is your home…?
Milan suggests that he would tremendously want to stay with only one of the two.
No Problemos! Yeah, I’ll help a friend in need. Suddenly he was a friend. For a friend I would do it all. Also I’ll take one of them, left or right, if necessary.
For beginning, we went to my place. How convenient to meet friends right in front of the door. Especially if people don’t have a specific goal and maybe even money to prowl through better pubs in Old Ljubljana.
That was the beginning. The end is much more blurred. As you consciously pushed away what you didn’t like.
Yes, we met some times.
Love?
Who knew? Is anyone even interested in it?